Tuesday, February 10, 2015

Pinoy jokes 4, 2015

JUAN: Nay alam nyo pinatayo ako ni itay sa bus para ibigay upuan ko sa babae!
INAY: Anak magandang asal yun!
JUAN: Kahit nakakandong po ako kay itay?

============

JUAN: Alam mo, ayaw na ayaw kong makakita ng nakatayong babae sa bus habang ako eh nakaupo!
MAX: Kaya pinapaupo mo?
JUAN: Hindi, natutulog ako!

============

TEACHER: Juan, give me a sentence.
JUAN: Ma'am is beautiful, isn't she?
TEACHER: Very good! Please translate in tagalog.
JUAN: Si ma'am ay maganda, hindi naman di ba?

============

AMO: Eto yung binili kong chalk na pamatay sa ipis, isulat mo sa
pader!
INDAY: Yes mam! Nagsulat si Inday sa pader:""EPES, MAMATAY KAYO!

LOVE, ENDAY""

============

No comments: